Mark Kruisman Digital Business Solutions

Een betrouwbare steekproefgrootte berekenen

Wanneer je een enquête uitvoert wil je natuurlijk zeker weten dat het aantal respondenten ook voldoende is om met statistische zekerheid iets te kunnen beweren over de populatie waaronder je het onderzoek hebt uitgevoerd. Onder deze uitleg vind je twee calculators. De bovenste is om de steekproefgrootte te berekenen. De calculator daaronder is om de foutenmarge te berekenen voor een enquête die je al hebt uitgevoerd. Met de bovenste calculator kun je eenvoudig berekenen hoeveel personen uit een bepaalde populatie je moet uitnodigen om een statistisch relevante uitslag te krijgen. Ook kun je met deze calculator snel zien hoeveel mensen je moet uitnodigen om voldoende respondenten voor je enquête te krijgen.
Let op: klik voor een uitgebreidere uitleg op de grijze balk boven de betreffende calculator.


Hoe werkt de steekproefgrootte calculator?

Het is heel eenvoudig. Vul de oranje omlijnde velden in. De uitkomsten werken vanzelf bij op het moment dat je iets invult. Zorg wel dat je alle velden hebt ingevuld voor je naar de uitslagen kijkt. Vul de velden als volgt in:
Omvang van de doelgroep: Vul in dit veld het getal in dat staat voor de totale omvang van de doelgroep waarover je iets wilt kunnen zeggen na je enquete. Ga je een enquête houden onder alle mensen die wonen in Amsterdam? Vul dan hier 863.202 in (aantal inwoners van Amsterdam volgens Wikipedia op 1 januari 2019). Het klopt dat de steekproefgrootte niet veel wijzigt bij een doelgroep boven de 20.000.
Acceptabele foutenmarge: Geef hier aan wat je een acceptabele foutenmarge vind. Een foutenmarge van 2% betekent dat als een bepaalde stelling uit je enquête door 40% van je respondenten met 'Ja' beantwoordt wordt, je er dan vanuit mag gaan dat als de volledige doelgroep je enquête zou hebben ingevuld, het aantal respondenten dat deze stelling met 'Ja' zou beantwoorden tussen de 38% en de 42% zou liggen.
Gewenste betrouwbaarheidsniveau Hier kun je aangeven wat het betrouwbaarheidsniveau van je enquête moet zijn. De meeste wetenschappers gebruiken standaard 95% betrouwbaarheid in hun onderzoeken. Dit percentage geeft aan hoe groot de de kans is dat je doelgroep een antwoord geeft dat binnen de foutenmarge valt. 99% is betrouwbaarder dan 95%, maar heeft ook een flink grotere steekproefgrootte nodig.
Benodigde steekproefgrootte Dit getal werkt automatisch bij nadat je de drie velden hierboven hebt aangepast. Het getal dat hier staat is het aantal respondenten dat je nodig hebt voor je enquête om een uitslag te krijgen die voldoet aan je gewenste betrouwbaarheidsniveau en acceptabele foutemarge.
Verwachte responspercentage In dit veld geef je aan van welk deel van de mensen die je uit gaat nodigen voor je enquête je een reactie verwacht.
Benodigde aantal uitnodigingen Dit getal staat voor het aantal mensen dat je een uitnodiging moet sturen voor je enquête om de benodigde steekproefgrootte te halen op basis van je verwachte responspercentage.

Steekproefgrootte calculator
Omvang van de doelgroep:
Acceptabele foutenmarge:
Gewenste betrouwbaarheidsniveau: 95% 99%
Benodigde steekproefgrootte:
Verwachte responspercentage:
Benodigde aantal uitnodigingen:Hoe werkt de foutenmarge calculator?

Stel dat je al een enquête hebt uitgevoerd en je nu wilt bepalen hoe betrouwbaar deze is. Daarvoor kun je deze foutenmarge calculator voor gebruiken. Vul de oranje omlijnde velden in en de uitkomst werkt automatisch bij. Zorg dat je de uitslag pas bekijkt als je alle velden hebt gevuld of ingesteld. Je gebruikt deze calculator als volgt:
Omvang van de doelgroep: Vul in dit veld het getal in dat staat voor de totale omvang van de doelgroep waarover je iets wilt kunnen zeggen na je enquete. Heb je een enquête gehouden met als doel om meningen in kaart te brengen van alle mensen die wonen in Amsterdam? Vul dan hier 863.202 in (aantal inwoners van Amsterdam volgens Wikipedia op 1 januari 2019).
Aantal respondenten: Vul hier het aantal reacties in dat je hebt ontvangen op jouw enquête.
Gewenste betrouwbaarheidsniveau Geef hier aan wat het betrouwbaarheidsniveau van je enquête moet zijn. De meeste wetenschappers gebruiken standaard 95% betrouwbaarheid in hun onderzoeken. Dit percentage geeft aan hoe groot de de kans is dat je doelgroep een antwoord geeft dat binnen de foutenmarge valt. 99% is betrouwbaarder dan 95%, maar heeft ook een flink grotere steekproefgrootte nodig en zal dus een hogere foutenmarge hebben.
Foutenmarge Dit getal werkt automatisch bij nadat je de drie velden hierboven hebt aangepast. Het getal dat hier komt te staan is de foutenmarge die geldt voor jouw enquête uitkomsten ten opzichte van de doelgroep op basis van het aantal respondenten. Als hier bijvoorbeeld 2% komt te staan, betekent dit dat wanneer een bepaalde stelling uit je enquête door 40% van je respondenten met 'Ja' beantwoordt is, je er dan vanuit mag gaan dat als de volledige doelgroep je enquête zou hebben ingevuld, het aantal respondenten dat deze stelling met 'Ja' zou beantwoorden tussen de 38% en de 42% zou liggen.

Foutenmarge calculator
Omvang van de doelgroep:
Aantal respondenten:
Gewenste betrouwbaarheidsniveau: 95% 99%
Foutenmarge:
© Mark Kruisman - 2022 - Steekproefgrootte Calculator - Versie 2.1